Eye on the Swedes, vol. 1

Claes Henrik Hedberg återkommer med Eye on the Swedes, en spirituell och underhållande bok där han fortsätter sin etnografiska upptäcktsresa bland moderna svenska livsstilar i möten med människor i sin dagliga gärning, på fritiden och i arbetet.

Eye on the Swedes, vol. 1 handlar om människor i Sverige fotograferade i Sverige under en
tioårsperiod efter millennieskiftet. Boken är den första i en tänkt serie om flera volymer.

Hedbergs avsikt är att presentera människor ur ett brett perspektiv där främst anonyma, okända personer är i fokus. Stockholmsbilderna spelar en roll även i denna bok men nu möter vi även människor i andra delar av det svenska riket.

Boken är uppbyggd i sju delar som inleds med barn och ungdomar i avsnittet Uppväxt och följs av sex delar vuxenliv: Personligheter, Arbete & Samhälle, Konstupplevelse, I rörelse och Tillsammans, samt Ångermanland.

Introduktion av Mats Hellspong, professor emeritus i etnologi
176st fotografier tagna av Claes Henrik Hedberg
Svensk / Engelsk utgåva, ISBN 978-91-976852-2-7