Biografi

Claes Henrik Hedberg
Profilbild
Högskoleekonom, affärsman, reservofficer, jaktledare för älgjakt i Ångermanland och numera fotograf. Född i Sundsvall, uppvuxen i Lugnvik med studier i Sigtuna, därefter Stockholm. Började fotografera, och senare också filma, i unga år och har sedan dess odlat detta intresse parallellt med sin yrkesgärning. Arbetar företrädesvis inom den dokumentära traditionen där han utvecklat ett förhållningssätt med inriktning på ”street photography”, som kommer till uttryck i denna bok.

Claes Henrik Hedberg är autodidakt som fotograf och har uppmärksammats för sitt varierade bildskapande i olika genrer, bland annat naturlandskap och porträtt. I det offentliga rummet uppfattar han snabba scenförändringar och hans porträttstudier av anonyma människor vittnar om uppriktig respekt för de människor han skildrar.

Claes Henrik Hedberg är bosatt och verksam i Stockholm.