Eye in Stockholm

Eye in Stockholm
Claes Henrik Hedbergs dokumentära fotografier är oförglömliga iakttagelser av det sociala spontana livet på Stockholms gator under det första decenniet av 2000-talet. Hans sätt att fotografera ryms inom begreppet ”street photography”, som öppnar för tillfälligheters spel och oväntade händelser.

Detta fleråriga dokumentära projekt har han nu fullbordat som autodidakt och utkommer nu med ”EYE IN STOCKHOLM”, ett verk som är en magnifik volym på 272 sidor i stort format 240 x 338 mm, 183 fotografier i färg och svartvitt, svensk-engelsk utgåva, tryckt på 170 g konsttryckpapper.

Fotografier av Claes Henrik Hedberg
Essä av Niklas Rådström
Biografi av Kristian Gerner

Intervju, SVT Gomorron Sverige

Omdömen

Lars Epstein, DN.se
”En ny bekantskap bland de fotografiska utställarna är Claes Henrik Hedberg. Han har sedan ungdomen odlat sitt fotointresse parallellt med sin affärsmannabana. Under senare år har han strövat runt i Stockholm och fotograferat träffsäkra snapshots. Några är riktiga pärlor. Bilderna ger mig en déjà vu-upplevelse.”
Läs mer…

Magnus Fröderberg, Kamera & Bild
”Om du är en trogen läsare av DN kommer du säkert ihåg deras klockbilder. En bild från vardagen i Stockholm publicerades varje dag. Claes Henrik Hedberg, 70 år, fotograferar i samma tradition och har nu gjort en tjock bok kallad ”Eye in Stockholm”.

På 272 sidor ger han en intressant dokumentation av dagens Stockholm. De flesta bilderna är dessutom kryddade med ett humorristiskt innehåll. Det ger boken dubbla bottnar och gör den mer lättillgånglig.”
Läs mer…

Åsa Sturestig, Mitt i Danderyd, Solna, Sundbyberg
”Ett öga fäst på vardagen i Stockholm … ett ögonblick i nutiden … Claes Henrik Hedbergs fotobok känns som ett tidsdokument … För att vara en debutbok har Eye of Stockholm uppmärksammats mycket.”
Läs mer…